Training Maastricht Foundation goede doel Struyskommitee 2016

In het kader van het 35e lustrum, heeft ’t Struyskommitee in samenwerking met Training Maastricht Foundation en de Gemeente Maastricht een project geïnitieerd dat de inwoners van de Gemeente Maastricht op een laagdrempelige manier uitdaagt om meer te gaan bewegen.
In verschillende wijken in Maastrichtzullen sporttoestellen in de buitenlucht worden geplaatst,
zodat de inwoners van Maastricht op een laagdrempelige manier kunnen sporten.
In 2015 heeft Training Maastricht Foundation reeds een bedrag van ‘t Struyskommitee mogen ontvangen.
Met de financiële steun uit dit lustrumjaar zal er een plan opgezet en uitgevoerd worden om vrijtoegankelijke trainings‐ en bewegingsfaciliteiten te realiseren voor iedereen,
zodat niemand onthouden hoeft te worden van sport en gezondheid, zeker niet door een financieel te krappe gezinssituatie.
In het komende jaar zullen er op diverse plekken in de stad Maastricht sporttoestellen geplaatst worden.
Genoemde voorkeurslocaties zijn op dit moment: Jekerdal St. Pieter / Biesland, Mariaberg, Daalhof / Hazendans, De Heeg, Scharn / Heer, Sportpark de Geusselt en de Mijn Groene Loper.